Inspiration

 Gustav Klimt

Gustav Klimt

 Fortuny

Fortuny

 Gustav Klimt

Gustav Klimt

 John Galliano

John Galliano

 Hagia Sofia Mosaics 

Hagia Sofia Mosaics 

shala daniel