Inspiration

Gustav Klimt

Gustav Klimt

Fortuny

Fortuny

Gustav Klimt

Gustav Klimt

John Galliano

John Galliano

Hagia Sofia Mosaics 

Hagia Sofia Mosaics 

shala daniel